Resmi Gazete’de bugün (31 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

31 OCAK 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE 

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Hususlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2022 Tarihli ve 2019/10514 Müracaat Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2022 Tarihli ve 2022/73725 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

DANIŞTAY KARARLARI

– Danıştay İkinci Dairesine İlişkin Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir