“Tütüne yüksek vergiler halk sağlığını iyileştirir”

Sağlığa Evet Derneği, tütün ürünlerine yapılan zamlardan sonra tütün endüstrisinin görüşlerini ifade eden kimi söylemlerinin Dünya Sağlık Örgütü’nün Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin 6. ve 5.3 maddelerine ve 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Azaltılması Kanunumuzun ilgili maddelerine aykırı olduğunu açıkladı.

Açıklamada medyada yer alan nispi ÖTV’nin düşürülüp, sabit ÖTV’nin artırılması ve fiyatın baskılanması önerilerinin tütün kontrolüne zarar vereceği, çünkü tütün ürünlerini vergilendirmede temel amacın enflasyonu düşürmek olmayıp tütün tüketimini aşağıya çekmek olduğu belirtildi.

Ayrıca Merkezi Yönetim Bütçesi Özel Tüketim Vergisi Gelirleri dağılımı incelendiğinde tütün payının yıllar içerisinde düzenli artış göstererek yüzde 24.7’den yüzde 29.8’e çıktığı bilgisi de yer aldı.

“TÜTÜNÜN NORMAL TÜKETİM ÜRÜNÜYMÜŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ HATADIR”

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı şunları söyledi:

“Zehir satan endüstrinin ürününün satın alınabilirliğini iyileştirme çabaları tütün kontrolüne aykırıdır. Basının bu yönde haber yaparken tütün ürünlerini normal tüketim ürünleriymiş gibi değerlendirmesi ve toplum geneline bu yönde mesajlar iletmesi hatadır.

Tütün ürünlerinin vergilendirilmesi kapsamlı bir tütün kontrol stratejisinin parçası olarak mutlaka uygulanmalıdır. Tütün ürünlerinden elde edilen vergiler ise salt genel bütçe geliri olarak görülmemelidir.

Halk sağlığı politikalarının vazgeçilemez bir parçası olarak, tütün vergisi ve fiyat politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve denetiminin tütün endüstrisinin ticari ve diğer kazanılmış menfaatlerinden korunması.”

“VERGİ VE FİYAT POLİTİKASI TÜTÜNE TALEBİ ETKİLER”

Dernek yöneticisi Doç. Dr. Osman Elbek ise yaptığı açıklamada, “Tütün kullanımı halk sağlığının korunması üzerinde önemli bir ekonomik yük oluşturur. Vergi ve fiyat politikaları, tütün ürünlerine olan talebi ve dolayısıyla tüketimini etkilemenin en etkili yollarından biri olarak kabul edilmiştir” dedi.

Elbek, enflasyona göre ayarlanan, sabit ve oransal olarak tespit edilen yüksek vergilerin tütün tüketimini azalttığı ve dolayısıyla halk sağlığını iyileştirdiği için gerekli olduğunu belirterek, “Tütüne yüksek vergiler halk sağlığını iyileştirir. Satın alınabilirliği etkileyen en önemli unsur nispi verginin çarpan etkisidir. Nispi vergi yüksek olmalıdır ki fiyat artışı enflasyonun üzerinde olabilsin” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir