Sosyal ağ sağlayıcıları için BTK’dan düzenleme

Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Konseyi (BTK) Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, toplumsal ağ sağlayıcının yükümlülükleriyle bu yükümlülüklerin uygulanmasına ait yordam ve temeller belirlendi.

Buna nazaran Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcılar, yetkili en az bir gerçek yahut hukuksal kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle yükümlü kılındı.

Temsilcinin, BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği, isimli makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim yahut taleplerin gereğini, toplumsal ağ sağlayıcının içerik yahut yer sağlayıcının olmasından doğan sorumluluk ve kanun kapsamındaki başka yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekecek.

Sosyal ağ sağlayıcıların, temsilcinin Türkiye’deki tebligata fayda adresi ile e-posta adresine, kolay kolay götürülebilecek ve direkt erişilebilecek biçimde internet sitesinde yer vermesi zarurî olacak.

48 SAAT SÜRE

Söz konusu toplumsal ağ sağlayıcıları, şahıslar tarafından yapılacak müracaatların çarçabuk alınabilmesi ve müracaatın Türkçe lisan seçeneği kullanılarak yapılabilmesini sağlayacak.

Ağ sağlayıcılarının, müracaatları, müracaattan itibaren en geç 48 saat içerisinde olumlu ya da münasebetini belirtmek kaydıyla olumsuz cevaplaması gerekecek. Türkçe yapılan müracaatlar Türkçe cevaplanacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’deki kullanıcıların datalarını Türkiye’de barındırma tarafında gerekli önlemleri alacak.

TEMSİLCİ YOKSA KADEMELİ CEZA

Temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerini yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulacak.

Bildirimden itibaren 30 gün içinde temsilci belirlemeyen toplumsal ağ sağlayıcıya 10 milyon lira idari para cezası verilecek. Verilen idari para cezasının bildirisinden itibaren 30 gün içerisinde temsilci belirlenmemesi halindeyse 30 milyon lira daha idari para cezası kesilecek.

Kişiler tarafından yapılan müracaatların karşılıklandırılması yükümlülüğünü yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcılarına ise 5 milyon lira idari para cezası verilecek. Raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ise 10 milyon lira idari para cezasına çarptırılacak.

RAPORLAMA SÜRECİ

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan bu toplumsal ağ sağlayıcıları, kendilerine bildirilen içeriğin çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve şahıslar tarafından yapılacak müracaatlara ait istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları 6 aylık periyotlarla BTK’ya bildirecek.

Raporda, içeriğin çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve bireylerden gelen müracaatların alınması, kıymetlendirilmesine yönelik teknik altyapıya ve kararları uygulayacak işçi niteliklerine ve idari kapasiteye dair bilgiler, kararların uygulanma mühleti ve hali ile coğrafik kapsamına dair ayrıntılı süreç bilgileri, bireylerden gelen müracaatların sayısı, tipi, olumlu yahut olumsuz kıymetlendirilmesi, yanıtlandırılması, olumsuz cevaplandırılanların münasebetleri, sonuçlanma mühletleri üzere sürece ait kategorik ve istatistiksel bilgiler, isimli yahut idari makamlarca gönderilen kararlara ait olarak kararı veren ve kararı gönderen merci, kararın gönderilme biçimi, kararın çeşidi, karara destek mevzuat kararı, kararların gereğinin yerine getirilme müddetleri üzere kategorik istatistiksel bilgiler yer alacak.

Ayrıca, kullanıcılara eşit ve tarafsız davranılması konusuna yönelik alınan önlemlere dair bilgiler, kullanıcılara önerilen içeriklere ait tercihlerin güncellenmesine ve kullanıcıların ferdî datalarının kullanılmasını sonlandırma seçeneği sunulmasına yönelik alınan gerekli önlemlere dair bilgiler, başlık etiketleri, öne çıkan yahut erişimi azaltılan içeriklere ait algoritmalar ve şeffaflık ve reklam siyasetlerine ait bilgiler, reklam kütüphanesi oluşturulmasına ve internet sitesinde yayınlanmasına ait konulara da raporda yer verilecek.

REKLAM KÜTÜPHANESİ OLUŞTURULACAK

Sosyal ağ sağlayıcıları reklam kütüphanesi oluşturmakla yükümlü tutulacak. Bu kütüphanede, reklamı veren, reklamın içeriği, tipi, yayında kaldığı periyot, gaye kitlesi ve maksat kitlesinin belirlenmesinde kullanılan parametreler ile ulaştığı kişi ve küme sayısı yer alacak.

Sosyal ağ sağlayıcı, reklam kütüphanesine basitçe görülebilecek ve direkt erişilebilecek biçimde internet sitesinde yer verecek.

ADLİ MERCİLERE BİLGİ VERİLMESİ

Çocukların cinsel istismarı, halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, devletin sırlarına karşı hatalar ve casusluk hatalarına bahis internet içeriklerini oluşturulan yahut yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgiler, soruşturma kademesinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma etabında yargılamanın yürütüldüğü mahkeme tarafından talep edilmesi üzerine, ilgili toplumsal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi tarafından isimli mercilere verilecek.

ÇOCUKLARA MAHSUS AYRIŞTIRILMIŞ HİZMET SUNULACAK

Sosyal ağ sağlayıcıları çocuklara mahsus ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli önlemleri alacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları çocuk olduğu anlaşılabilen kullanıcılara sunulan içerik, reklam ve öbür hizmetlerde çocuğun yaşı, üstün faydasının gözetilmesi, fizikî, ruhsal ve duygusal gelişiminin korunması, çocuğa yönelik cinsel istismar ve ticari risklerin önlenmesi, çocuğa ilişkin ferdî verilen korunmasında yüksek seviyede zımnilik ayarları ile minimum seviyede bilgi işlenmesinin sağlanması, kontrat, kullanıcı ayarları ve bilgi siyasetleri üzere konuların çocuğun anlayabileceği biçimde sunulması konularını dikkate alacak.

Bu ağ sağlayıcılar, ele geçirilen yahut oburunu taklit eden hesaplara yönelik Türkçe, açık, anlaşılır ve çarçabuk ulaşılabilir bir müracaat düzeneği kuracak ve müracaatları makul müddette sonuçlandıracak.

Sosyal ağ sağlayıcı, kamu güvenliğini ve kamu sıhhatini etkileyen harikulâde durumlara ait kriz planı oluşturmakla ve bunu BTK’ya bildirmekle yükümlü olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir