Sağlık Bakanlığı’nın genelgesine TTB’den cevap

Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği genelgeyi, göstermelik pansuman ve yeni algı çabaları olduğunu belirten TTB Merkez Konseyi yaptığı açıklamada, “Genelge, ‘Emek Bizim, Söz Bizim’ eylem sürecimizde sürekli dile getirdiğimiz, toplum sağlığını riske atan ‘Beş dakikada hekimlik yapılmaz, sağlık 5 dakikaya sığmaz’ söylemimizin iktidar tarafından itirafıdır” ifadelerine yer verildi.

“SAĞLIK ÖRGÜTLERİYLE GÖRÜŞÜLMEKTEN KAÇINILARAK HAZIRLANAN DÜZENLEMELER OLUMLU SONUÇ DOĞURMAZ”

Açıklamada, bakanlığın, TTB’nin eylem sürecinde gündeme getirdiği sorunlara yönelik adımlar atmak zorunda kaldığı dile getirilerek, “Ne yazık ki Sağlık Bakanlığı’nın pandemi sürecinin başından beri daha da artan savruk hali bu genelgede de kendini göstermektedir. Genelgenin sağlık hizmetlerine bütüncül bakmadığı, acil sağlık hizmetlerinde yaşanan ciddi sorunları görmediği açıktır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki mevcut sağlık sisteminde sağlık emek-meslek örgütleri ile görüşmekten kaçınarak hazırlanan düzenlemelerin olumlu bir sonuç doğurması olanaksızdır” denildi.

İŞTE 6 MADDELİK CEVAP

TTB’nin Sağlık Bakanlığı’nın genelgesine verdiği 6 maddelik yanıtlar şöyle:

* Hekimlerin aylık çalışma programları da dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinin planlanmasında birincil olarak Sağlık Bakanlığı sorumludur. Sağlık Bakanlığı, uluslararası bilimsel kabul gören, en az 20 dakikada bir hasta bakma gerekliliğini koruyacak önlemleri almakla yükümlüdür.

* Sağlık çalışanları için esnek çalışmanın dayatılması, iş yükünün ve istismarın daha da artması gibi anlamlar da içerebilen ‘randevulu muayene kapasite artırımı’ ile ne anlatılmak istendiği açıkça belirtilmelidir. Angarya ve emek sömürüsüne izin vermemek yine öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğundadır.

“HEKİMLER 5 DAKİKADA BİR MUAYENE İÇİN ZORLANIYOR”

* Genelgede geçen ‘5 dakikada bir muayene yapıldığı şeklindeki söylentilere sebep olacak uygulamalardan sakınılmalıdır’ söylemi ile mevcut durum yok sayılamaz; birçok kurumda hekimler 5 dakikada bir muayene için zorlanmaktadır. Muayene süresi hekimlere bırakılırken en az 20 dakika muayene süresini koruyan; hekimlerin performans ve döner sermaye gibi kaygılarından uzak, kendi alanlarının özgünlüklerine göre hareket edebildikleri gelir kaygılarını ortadan kaldıracak bir düzenleme yine Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğundadır.

* Hekimler için tanımlı iş saati olmalı; nöbet sonrası izin, bilimsel etkinliklere katılım için izin, yıllık izin gibi haklar da herhangi bir maddi kayba uğratmadan garanti altına alınmalıdır.

“ANGARYA VE EMEK SÖMÜRÜSÜNE İZİN VERİLMEMELİ”

* ‘İhtiyaç halinde mesai dışı poliklinik hizmeti’ de sağlık çalışanları için esnek çalışmanın dayatılması, iş yükünün ve istismarın daha da artması gibi anlamlar içermektedir. Angarya ve emek sömürüsüne izin vermemek yine öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğundadır.

* MHRS verileri yalnızca il sağlık müdürlükleri ve başhekimliklerce değil, sendikalar ve tabip odaları muhatap alınarak onlar tarafından da takip edilirse herhangi bir istismar ve kötü çalışma koşullarının önüne geçilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir