Mesleki örgütlerden ortak açıklama: Sağlık hizmetleri hem paralı hem erişilmez hale geldi

Sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşulları, uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet, özlük haklarının aşındırılması ve yoksulluk sınırının da altında kalan düşük aylık gelir nedeniyle zor durumda olduğunu belirten 8 mesleki örgütlenme, “Geçinemiyoruz” dedi. Yapılan ortak açıklamada sağlığın bir ekip işi olduğu, hastane ve sağlık kurumlarında her kademede çalışanların toplum için sağlık ürettiği hatırlatıldı.

“SAĞLIK HİZMETİ HEM PAHALI HEM ERİŞİLMEZ HALE GELDİ”

Sağlık sisteminin çalışanı ve hastasına karşı yetersiz kaldığı belirtilen açıklamada, “Ödediğimiz yüklü vergiler yetmezmiş gibi 14 kalemde alınan katkı, katılım için ilave ücretler, aylar sonrasına verilen randevular, elektronik sıralar ile sağlık hizmeti hem erişilmez hem de pahalı hale gelmiştir. Artık halkımız için gerçek anlamda yeterli sağlık hizmeti verilememektedir. Sağlık sistemi çalışanı ve hastasına karşı yetmezlik içindedir” denildi.

“BİR AN ÖNCE TBMM’DE DÜZENLEME YAPILMALI”

TBMM’de tüm sağlık çalışanları için ivedilikle bir düzenleme yapılması istenerek şu ifadeler kullanıldı; “Sağlık çalışanlarının taleplerini karşılayacak, emekli maaşına da yansıyacak yeterli aylık gelir, çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla ivedilikle planlama yapılmalı ve yaşam pratiğine geçirilmelidir. Bir an önce TBMM’ye getirilecek düzenlemede unvan, kadro, derece, kıdem gözetilerek tüm sağlık çalışanı meslek grupları adına iyileştirme yapılmalıdır. Ek gösterge 3600, 7200; özel hizmet tazminatı oranlarında artış esas alınmalıdır.”

“KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ TEKRAR GÜÇLENDİRİLMELİ”

Koruyucu hizmetlerin tekrar güçlendirilmesini isteyen meslek örgütlenmeleri, “Halkımız için toplumsal sağlık, koruyucu sağlık hizmetlerinin tekrar güçlendirilmelidir. Özel hastanelere, şehir hastanelerine aktarılacak kaynaklar kısılmalı, halkın gerçek anlamda parasız sağlık hizmeti alabilmesi için politika ve pratik oluşturulmalıdır. Tüm bu haklı taleplerimizin Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dikkate alınması bir gerekliliktir. Biz aşağıda imzası bulunan sağlık emek meslek örgütleri işyerlerimizde meslektaşlarımızla sonuç alıncaya kadar etkinliklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini paylaştı.

İMZACI MESLEK ÖRGÜTLENMELERİ

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir