Mersin Tabip Odası: Turkovac ile ilgili bilimsel verileri açıklayın

Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu Sağlık Bakanlığı’nın salgınına karşı geliştirilen yerli aşı Türkovac’a Acil Kullanım Onayı verdiği Turkovac aşısı ile ilgili açıklama yaparak endişelerini dile getirdi ve bakanlığı aşıyla ilgili bilimsel verileri açıklamaya davet etti.

“AŞI KARŞITLIĞI HENÜZ AŞILAMADI”

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Covid-19 nedeniyle Türkiye’de her gün iki yüze yakın yurttaşın hayatını kaybetmesine, yirmi bine yakın yurttaşın ise hastalanmasına neden olduğuna dikkat çekti.

Salgın tüm şiddeti ile sürerken Omicron varyantının büyük bir tehlike olduğunu vurgulayan Antmen, bu salgının kontrol altına alınması ve bitirilmesinin en önemli aracının aşı olduğunun altını çizdi.

Bilimsel yayınların  aşılama oranlarındaki yükselişin hastalanma ve ölüm oranını azalttığını gösterdiğini belirten Antmen, şunları söyledi:

“Türkiye’nin kendi aşısını üretmesi hem COVID-19’u kontrol altına alabilmek hem de gelecekteki pandemi ve biyolojik tehditlere karşı önlem almak için yaşamsal önemdedir. Bu nedenle, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün modernize edilerek tekrar açılması, aşı ve diğer tıbbi üretim çalışmalarına başlaması bir zorunluluktur.

Ülkemizde yürütülen aşılama çalışmalarının algıya dayalı niteliği, mRNA aşılarına karşı geliştirilen olumsuz söylemler, aşıların ülkemize hızla getirilememesi, tek aşıya bağımlı bırakılmamız, aşı ile ilgili herhangi bir ciddi kampanya yapılmaması nedeniyle oluşan tereddütler ve aşı karşıtlığı henüz aşılamamıştır. Tüm bu nedenlerle Türkiye’de aşılama hızı ve oranı düşüktür.”

“AŞI İÇİN EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Sağlık Bakanlığı’nın ülkede yapılan aşı çalışmalarına dair verdiği bilgilerin başlangıçta umut verici olsa da, söz verilen tarihlerde beklenen gelişmelerin olmaması nedeniyle birçok insanın aşıyı beklerken hastalanıp ölmesine neden olduğunu öne süren Antmen, “Aşı çalışmalarının yoğun emek gerektiren bir süreç olduğunu biliyor ve sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm emek verenlere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“BU ONAY BİLİMSEL OLARAK TARTIŞMALI”

Başta inaktive virüs aşısı (Turkovac) olmak üzere halen ülkede sürdürülen aşı araştırmalarının devam eden ya da tamamlanan aşamaları hakkında yeterli bilimsel bilgi ve verilerin Sağlık Bakanlığı’nca paylaşılmadığına vurgu yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, şöyle devam etti:

“Ayrıca faz 3 aşaması başlayan Turkovac aşısının hatırlatma dozu olarak uygulanacağı bir başka çalışmanın daha yürütüldüğü de bildirilmiş ancak bugüne kadar yapılan çalışmaların somut verileri bilimsel olarak açıklanmamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın Turkovac için Acil Kullanım Onayı verildiğinin açıklaması, bilimsel çekincelere yol açacak niteliktedir.

Türk Toraks Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği ile Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin ‘Henüz faz 3 aşaması sürmekte olan bir aşının hatırlatma dozu çalışması verilerine veya faz 3 çalışmasının küçük ölçekli bir erken aşama verisine dayalı olarak Acil Kullanım Onayı alması durumunda bu ‘onay’ bilimsel olarak tartışmalı olacaktır’ görüşü dikkate alınmalı; araştırma sonuçları bilimsel ortamlarda, ilgili uzmanlık dernekleri ve meslek örgütümüzle zaman geçmeden paylaşılmalıdır.”

“AŞI TEREDÜTÜNÜ ARTIRACAKTIR”

Bilimsel çalışma sonuçları yayımlanmayan ve bilimsel ortamlarda tartışılmamış bir aşının güvenli ve etkili sayıldığına dair bakanlık açıklamalarının, maalesef var olan aşı tereddüdünü daha da artıracağına vurgu yapan Dr. Antmen şunları söyledi:

“Türkiye’de üretilen bir aşının sadece ülkemizde değil dünyada da pandemiyi kontrol altına alma ihtimali, sevinçle karşılayacağımız bir durumdur. Ancak bunu yapmak için henüz uluslararası bilimsel hakemli bir dergide yer almayan faz 3 çalışmalarının bilimsel ortamlarda değerlendirilmesi, ardından fazların sonuçları ve bilimsel verilerinin paylaşılması gerekmektedir.

Tüm bu sürecin ardından Acil Kullanım Onayı alınmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nı kamuoyunu aydınlatma sorumluluğunu yerine getirmeye, aşı kararsızlığına ve aşı karşıtlarının yanıltıcı söylemlerine yol açabilecek olumsuz durumlardan kaçınmaya, zaman yitirmeden çalışma sonuçlarını tüm ülke ile paylaşmaya çağırıyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir