AHESEN Başkanı Özer: Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, 30 Haziran 2021 tarihinde 31527 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’’nin getirdiği problemleri duyurmak için 4 Aralık’ta İzmir’de toplanılacağını açıkladı.

“BAKANLIĞI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ”

Özer şunları söyledi:

“Ağustos ayından bu yana, çeşitli paydaşlarımızla ortak olarak dile getirdiğimiz çağrılarımıza muhatap bulamamış, iletişim çabalarımız karşılıksız kalmıştır. Pandemi koşulları ve ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklarla birlikte içinden çıkılması güç ve geri dönüşü olanaksız yaralar açan yönetmeliğin yeniden düzenlemesi için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Nihai isteğimiz; Aile Hekimliği uygulamalarının halkın ve çalışanların yararına olacak şekilde gözden geçirilmesi ve gereğinin yapılmasıdır. Yaklaşık 55 bin aile hekimliği çalışanına kulak verilmesini istemek en tabii hakkımızdır. Sağlık Bakanlığını bu konuda göreve çağırıyoruz.”

Yürürlükteki yönetmelikle yasalarla, koruma altına alınmış iş güvencesinin hiçe sayıldığını ve çalışan haklarının yok sayılmış olduğunu dile getiren Dr. Özer, “İzmir Sağlık Platformunu 4 Aralık 2021 tarihinde Miting yapma kararı almıştır ve bizde AHESEN olarak bu karara olumlu yanıt verdik” dedi.


“PERFORMANSLAR, HASTANIN ŞEKERİNİN DÜŞMESİNE ENDEKSLENEMEZ”

Yürürlükteki yönetmeliğin ‘Ceza yönetmenliği’ olduğunun altını çizen Dr. Gürsel Özer, şunları söyledi:

“Pandeminin getirdiği ek yükler yok sayılarak, obesite izlem, yaşlı izlem, Diyabet takipleri, kardiyovasküler risk takipleri, Hipertansiyon takipleri genelgeye konulmuş ve performansa tabi tutularak birçok çalışanın hak kayıpları yaşamalarına sebep olacak düzenleme yapılmıştır.

Koruyucu sağlık sunumu ve erken teşhis şüphesiz birinci basamağın temel varoluş sebeplerindendir. Ancak 3500’leri bulan kayıtlı kişi sayıları, randevusuz çalışma dayatması ile bu izlemlerin içerisinde bulunduğumuz koşullarda yapılması imkansızdır.

En akıl dışı, bilim dışı olan ise hekimlerin performansının örneğin kişilerin kilo vermesine, tansiyonlarının ve şekerlerinin düşmesine endeksli hale getirilmesidir. Oysa tedavideki başarının hekimlik uygulamaları ve kişinin tedavi uyumu ile olduğunu tıp dışı camialar dahil bütün kamuoyunun bildiği aşikârdır.

İlgili izlemlerde vatandaşa hiçbir sorumluluk verilmemiş, kişinin izlemlere gelmemesi ve değerlerinin olumsuza dönmesinin faturası Aile hekimliği çalışanlarına hak ediş kaybı olarak yansıtılmaya çalışmıştır. Tüm bu sıkıntıları bir kez daha dile getirmek üzere 4 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 13.30’da, İzmir Gündoğan meydanında yerimizi alacağız.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir