5 dakikada 1 randevu uygulamasıyla ilgili mahkemeden karar

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, şehir hastanesinde beş dakikada bir hastaya randevu verilmesi işlemine ilişkin Eskişehir Tabip Odası tarafından açılan davada 9 Aralık 2021 günü yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Kararın gerekçesinde hem düzenlemede herhangi bir bilimsel temel ve kamu yararı olmadığına, hem uygulama sonrası hekimler ile hastalar arasında yaşanan sorunlara, hem de ‘hasta yoğunluğu’nun bir gerekçe sayılamayacağına dikkat çekildi.

Kararda, “Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde, kamu sağlığının etkileneceği, dolayısıyla kamu sağlığı açısından maddi ve manevi yönlerden telafisi güç zararlar doğacağı açıktır” denildi.

“BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA YOK”

İdare Mahkemesi kararında MHRS üzerinde 10 dakikada 2 hastaya randevu verilmesi sistemine geçilmesi öncesinde bir hekimin bir hastayı tedavi etmesi için gerekli olan makul sürenin tespiti yönünde herhangi bir somut araştırmanın yapılmadığına, bu konuda herhangi bir bilimsel rapor alınmadığına dikkat çekildi.

Hasta yoğunluğunun haklı gerekçe teşkil etmediği, herhangi bir bilimsel veriye dayanmaksızın salt takdir yetkisi kapsamında tesis olunan dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir