Resmi Gazete’de yayımlandı: Polis Akademisi’nde İç Güvenlik Fakültesi kuruluyor

Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Polis Akademisi bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi’nin kurulmasını ve 3 ay içinde yapılacak atamalarla takımlarının tamamlanmasını öngören kanunun getirdiği düzenlemeler şöyle:

– Emniyet hizmetleri sınıfında aşikâr bir mühlet misyon yaptıktan sonra sıhhat sebeplerine dayanan yargı kararıyla memuriyetten ilişiği kesilenler, tekrar emniyet teşkilatına hizmet veren genel yönetim hizmetleri sınıfına, gerekli sıhhat koşullarını taşımaları halinde açıktan atanabilecek. Bu bireyler, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne başvurabilecek.

– Şehitlerin ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden silah ruhsatlarında mühlet kaydı aranmayacak.

– Jandarma Asayiş Vakfı, kanunla kurulmuş vakıf statüsü kazanacak.

– Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak ve 3 ay içinde yapılacak atamalarla takımları tamamlanacak.

– Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’nde, lisans mezunu polis memurları ile muhtaçlık duyulan uzmanlık alanlarındaki amir sınıfı çalışanın temini için örgün eğitim veren üniversitelerin Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek en az 4 yıl müddetli fakülte mezunlarından yapılacak imtihanda başarılı olanlara, birinci derece amirlik eğitimi verilecek.

– İç Güvenlik Fakültesinde eğitim alanlar, eğitim mühletinin iki katı mühletle mecburi hizmetle yükümlü olacak.

– Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile de fakülteye öğrenci alınabilecek.

ÖĞRENCİLERE HARÇLIK ÖDENECEK

– Fakültenin temel öğrenci kaynağı, imtihanların yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi prestijiyle 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak.

– İç Güvenlik Fakültesi ve birinci derece amirlik eğitimi öğrencileri, Polis Akademisi bünyesinde fiyatsız iaşe edilecek, yatırılacak, sıhhat masrafları ve yönetmelikle tespit edilecek gereksinimleri devletçe karşılanacak.

– Polis memuru olarak eğitim görenler dışında fakülte, polis meslek yüksekokulu ve birinci derece amirlik eğitimi öğrencilerine ayrıyeten harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen ölçüde harçlık ödenecek.

– İç Güvenlik Fakültesi yahut birinci derece amirlik eğitimini muvaffakiyet ile bitiren öğrenciler, komiser yardımcısı rütbesinde muhtaçlık duyulan takımlara atanacak.

– İç Güvenlik Fakültesinde lisans eğitim müddeti, yabancı lisan hazırlık sınıfı hariç ders geçme aslı ile 8 yarıyıl, sınıf geçme temeli ile 4 öğretim yılı olacak. Öğrencilere yabancı lisan hazırlık sınıfı hariç eğitim müddetine ek olarak 2 yarıyıl yahut 1 öğretim yılı ek müddet tanınacak. Bu mühlet sonunda da başarısız olanların eğitimlerine son verilecek. Hazırlık sınıfında başarısız olanlar ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite imtihanına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilecek.

– Genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu yönetimlerinde mesleğe özel yarış imtihanına tabi tutulmak suretiyle girilen ve makul bir yetişme programı sonrası yeterlik imtihanına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör takımlarında yardımcılık yahut stajyerlikte geçen müddetler dahil en az 5 yıl misyon yapmış olanlar ortasından, yapılacak yazılı yahut kelamlı imtihanda başarılı olanlar, 1 yıl içinde durumlarına uygun Afet ve Acil Durum İdaresi Denetçisi takımları ile Göç Yönetimi Başkanlığındaki denetçi takımlarına naklen atanabilecek.

KORUCULARA CEZA KAİDELERİ DÜZENLENDİ

Kanunda, güvenlik korucularına uyarma, kınama, fiyattan kesme, misyondan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller ise şöyle sıralandı:

-Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan yahut ödül alan güvenlik korucuları hakkında bir derece hafif olan disiplin cezası uygulanabilecek.

– Meskun yerlerde silah atmak, devlet yahut bireylerin ziyana uğramasına yol açmışsa durumun niteliğine ve yüküne nazaran vazifeden çıkarma cezası verilecek.

– Vazifeye gelmemek, geç gelmek ve vazife yerinden erken ayrılmak, uzun periyodik yahut vazifesi aksatacak biçimde gerçekleşmişse; yazılı kağıt, doküman, kayıtlar ve her türlü dijital bilgi üzerinde işlenen yasak fiiller devlet yahut bireyleri ziyana uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına, aksamasına neden olmuşsa misyondan çıkarma cezası uygulanacak.

– Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik yahut ihmal sonucu yaralamaya yahut vefata sebebiyet verilmesi halinde, işleniş biçimi, durumun yükü ya da zararın derecesi ile fiilin konusunun kıymet ve pahasına nazaran de misyondan çıkarma cezası yoluna gidilecek.

– Kasıtlı olarak, verilen buyruk ve vazifeleri tam ve vaktinde yapmamak, misyon mahallinde belirlenen yöntem ve asılları yerine getirmemek, misyonla ilgili resmi evrak, araç, gereç, silah, aygıt ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu yahut çalındığını bildirmemek, misyonun sona ermesine ya da amirlerince istenmesine karşın geri vermemek fiilleri, devleti yahut şahısları ziyana uğratmışsa vazifeden çıkarma cezası uygulanacak.

– Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil yahut halin bir yıl içerisinde tekrarında bir derece ağır ceza uygulanacak. Tıpkı derecede cezayı gerektiren lakin başka fiil yahut haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının 1 yıl içinde üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilecek. (HABER MERKEZİ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir