İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği’nden iktidara 25 Kasım çağrısı: Yasalara dokunma, uygula

İstanbul Bayan Kuruluşları Birliği (İKKB) 25 Kasım Bayana Yönelik Şiddete Karşı Memleketler arası Gayret Günü nedeniyle açıklamada yayınladı. İKKB Koordinatörü Av. Nazan Moroğlu yaptığı açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle ömrün her alanında eşit olmayan güç ilgisinin neden olduğu şiddet, bayanın fizikî, ruhsal, toplumsal, cinsel, ekonomik ve dijital açıdan ziyan görmesine, acı çekmesine, özgüvenini yitirmesine, onurunun zedelenmesine ve bayanlara karşı ayrımcılığın sürmesine yol açtığını söyledi.

‘Kadına yönelik şiddet ve bayan cinayetleri önlenemiyor’

Türkiye’de konut içinde yahut sokakta, otobüste, okulda, yuvada şiddet olayları ve bayan cinayetlerinin durmadığı ve durdurulamadığına dikkat çeken Moroğlu, “Çünkü gerekli tedbirler alınmıyor. Bir insan hakları ihlali olan bayana yönelik şiddet ve bayan cinayetleri önlenemiyor. Şiddet bayanlara karşı ayrımcılık yapılması nedeniyle ortaya çıkıyor ve şiddet önlenmedikçe ayrımcılığın devamına yol açıyor” dedi.

‘Toplumsal cinsiyet eşitliği demokrasinin temel kriteridir’

Moroğlu, konut içi şiddete maruz kalmasa bile, şiddete şahit olan çocukların, şiddet uygulamaya eğilimli olduğunu, okulda, sokakta ve yetişkin olduğunda kendi ailesinde şiddet uyguladığının görüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

Şiddeti önlemek için kararlı çalışmalar yapılmadıkça, şiddet sarmalı bir kısır döngü halinde devam ediyor. Bilinmelidir ki, bayana yönelik şiddet yalnızca bayanın sorunu değildir, toplumsal bir meseledir, bir halk sıhhati meselesidir. Bayan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği bir ülkenin demokrasinin temel kriteridir. Birebir vakitte bayanların kalkınma sürecine eşit iştiraki, ülkenin sürdürülebilir kalkınma maksadına ulaşabilmesinin itici gücüdür.

Bu nedenle ülkemizde de dünyada da bayanların öncelikle kanun önünde eşit haklara sahip olması ve bu hakların hayata geçirilmesi gerekir. Bu eşitlik sağlanmadığı için de bayana yönelik şiddet önlenemiyor, şiddet ve bayan cinayetleri büyük bir sorun olarak devam ediyor. Halbuki bayana yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir.

Halen 1 milyon 680 bin bayanın okur muharrir olmadığını söz eden Moroğlu, Türkiye’de, bayanların eğitim başta olmak üzere ömrün her alanında eşit iştirakinin, karar verici pozisyonlarda eşit temsiliyetin sağlanması için kararlı bir devlet siyaseti uygulanmasına gereksinim olduğunun altını çizdi.

‘Yasalara dokunma, uygula’

Moroğlu, bayanı birey olarak görmeyen zihniyetin ‘eşitlik sağlanmadan şiddet önlenemez‘ temelinde düzenlenmiş olan İstanbul Sözleşmesi’nden tek imza ile feshedilmesine yol açtığını söyledi.

Moroğlu, son olarak şu sözleri kullandı:

Bu fesih kararıyla ilgili, hukuken yok kararında olduğunun tespiti yoluyla iptaline ait yargı süreci devam ediyor. İstanbul Bayan Kuruluşları Birliği olarak, 25 Kasım Bayana Yönelik Şiddete Karşı Milletlerarası Çaba Günü’nde şiddetin önlenmesi, bayan cinayetlerinin durdurulması için bir kere daha “Yasalara dokunma! Uygula!” diye haykırıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir